Περιήγηση: Περιφορά νεκρού μητροπολίτη

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ενα εμπνευσμένο σχόλιο για την περιφορά του νεκρού Επισκόπου

Με αφορ­μή το σκή­νω­μα που παλαιοη­με­ρο­λο­γί­τη μητρο­πο­λί­τη τον οποίο κλη­ρι­κοί περιέ­φε­ραν στους δρό­μους της Λαμί­ας, δια­βά­σα­με πολ­λά σχό­λια σήμε­ρα. Ανα­δη­μο­σιεύ­ου­με ένα…