Περιήγηση: Ποδήλατο

Διεθνή
Eurovision, ποδήλατο, gay και άλλοι παράμετροι της επικοινωνιακής πολιτικής του Ισραήλ στο παιχνίδι των τετελεσμένων

«Τον επό­με­νο χρό­νο τα λέμε στην Ιερου­σα­λήμ», θριαμ­βο­λο­γού­σε ο Ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπέν­τζα­μιν Νετα­νιά­χου μετά τη νίκη της ερμη­νεύ­τριας Νέτα στον…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Απαράδεκτη προβοκάτσια της PRAKTIKER στο δικαίωμα της απεργίας, για να πουλήσει ποδήλατα

Εχο­ντας μετα­τρέ­ψει την ζωή των εργα­τών σε ποδή­λα­το με την εντα­τι­κο­ποί­η­ση να χτυ­πά κόκ­κι­νο, τις ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας και τις…