Περιήγηση: Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης

Επικαιρότητα
Τελετή έναρξης πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης με συμμετέχοντα πρώην υποψήφιο της ναζιστικής Χρυσής Αυγής!!!

Στο δημο­σιευ­μέ­νο πρό­γραμ­μα της τελε­τής έναρ­ξης της Πολι­τι­στι­κής Πρω­τεύ­ου­σας της Ευρώ­πης που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί αύριο και μεθαύ­ριο στην Ελευ­σί­να, δια­πι­στώ­νου­με ότι αφη­γη­τής και εκφω­νη­τής σε κεντρικό…