Περιήγηση: Πρέσβειρα Κούβας Ζέλμις Μαρία Ντομίνγκεζ Κορτίνα

Πολιτισμός
Πρέσβειρα Κούβας: Το σχέδιο που προκάλεσε τα επεισόδια της 11ης Ιουλίου στην Κούβα απέτυχε

Στην παρου­σί­α­ση ου βιβλί­ου «Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος του Νικο­λάς Γκι­γιέν» σε από­δο­ση Γιάν­νη Ρίτσου (Εκδό­σεις Ατέ­χνως) συμ­με­τεί­χε η πρέ­σβει­ρα της Κούβας…