Περιήγηση: πρόγραμμα Εξοικονομώ–Επιχειρώ

Επικαιρότητα
“Εξοικονομώ-Ανακαινίζω” … “Εξοικονομώ–Επιχειρώ” χαράς ευαγγέλια για το “πράσινο” κεφάλαιο

Ο βαθιά αντι­λαϊ­κός χαρα­κτή­ρας της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης» της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ών της για λογα­ρια­σμό του κεφα­λαί­ου απο­κα­λύ­πτε­ται για μία…