Περιήγηση: Σαν σήμερα 26 Μαΐου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 26 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1637 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη μάχη ανά­με­σα σε Ευρω­παί­ους εποί­κους και ερυ­θρό­δερ­μους στην Αμε­ρι­κή. 1770 Λήγει άδο­ξα η επα­να­στα­τι­κή προ­σπά­θεια των Ορλόφ και…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 26 Μαΐου

1637 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη μάχη ανά­με­σα σε Ευρω­παί­ους εποί­κους και ερυ­θρό­δερ­μους στην Αμε­ρι­κή. 1770 Λήγει άδο­ξα η επα­να­στα­τι­κή προ­σπά­θεια των Ορλόφ και…