Περιήγηση: Σαν σήμερα 28 Μάρτη

Σαν Σήμερα
Μαξίμ Γκόρκι: «Αν μπορούσες να νιώσεις όλη αυτή την ατιμία, αυτή τη βρωμερή σαπίλα…»

Ο μεγά­λος επα­να­στά­της συγ­γρα­φέ­ας Μαξίμ Γκόρ­κι (Αλε­ξέι Μαξί­μο­βιτς Πεσκόφ) γεν­νή­θη­κε στις 28 Μάρ­τη του 1868.  Θεω­ρεί­ται ο θεμε­λιω­τής της σοβιετικής…