Περιήγηση: Σαν σήμερα  6 Μαρτίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 6 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1475 Γεν­νή­θη­κε ο ιτα­λός ανα­γεν­νη­σια­κός καλ­λι­τέ­χνης Μιχα­ήλ Άγγε­λος. Ανά­με­σα στα γνω­στό­τε­ρα έργα του, οι νωπο­γρα­φί­ες στο Παπι­κό παρεκ­κλή­σι του Βατι­κα­νού (Καπέ­λα Σιξτίνα),…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 6 Μαρτίου — Τα σημαντικότερα γεγονότα

1475 Γεν­νή­θη­κε ο ιτα­λός ανα­γεν­νη­σια­κός καλ­λι­τέ­χνης Μιχα­ήλ Άγγε­λος. Ανά­με­σα στα γνω­στό­τε­ρα έργα του, οι νωπο­γρα­φί­ες στο Παπι­κό παρεκ­κλή­σι του Βατι­κα­νού (Καπέ­λα Σιξτίνα),…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 6 Μαρτίου

1475 Γεν­νή­θη­κε ο ιτα­λός ανα­γεν­νη­σια­κός καλ­λι­τέ­χνης Μιχα­ήλ Άγγε­λος. Ανά­με­σα στα γνω­στό­τε­ρα έργα του, οι νωπο­γρα­φί­ες στο Παπι­κό παρεκ­κλή­σι του Βατι­κα­νού (Καπέ­λα Σιξτίνα),…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα  6 Μαρτίου 

1475 γεν­νή­θη­κε ο ιτα­λός ανα­γεν­νη­σια­κός καλ­λι­τέ­χνης Μιχα­ήλ Άγγε­λος 1894 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο της εφη­με­ρί­δας «ΕΣΤΙΑ», με πρώ­το διευ­θυ­ντή τον…