Περιήγηση: Σεισμός Μυτιλήνη

Κοινωνία
Σταύρος Τάσσος: Ο λαός πρέπει να διεκδικεί τα αυτονόητα και στο πρόβλημα της αντισεισμικής προστασίας

Τόσο το πρό­βλη­μα  της σει­σμι­κής προ­στα­σί­ας όσο και της αντι­με­τώ­πι­σης των προ­βλη­μά­των των σει­σμο­πα­θών έχει να κάνει με το πώς…