Περιήγηση: Σοφία Μαυροειδή - Παπαδάκη

Πρόσωπα
ΕΠΟΝίτες ΗΡΩΕΣ (2): Κώστας Κορδάτος, νέος ηθοποιός που δεν ήξερε τι θα πει συμβιβασμός

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Το σημε­ρι­νό αφιέ­ρω­μα της σει­ράς «ΕΠΟ­Νί­τες ΗΡΩΕΣ» ανή­κει στον επο­νί­τη ταλα­ντού­χο ηθο­ποιό Κώστα Κορ­δά­το, που δολο­φο­νή­θη­κε το…