Περιήγηση: Στέβο Πεντάροφσκι

Διεθνή
Βόρεια Μακεδονία: Ο Στέβο Πεντάροφσκι, εκλεκτος του Ζάεφ, νικητής των προεδρικών εκλογών

Ο υπο­ψή­φιος του κυβερ­νη­τι­κού συνα­σπι­σμού, Στέ­βο Πεντά­ροφ­σκι ανα­δει­κνύ­ε­ται νικη­τής των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών στη Βόρεια Μακε­δο­νία, καθώς στον δεύ­τε­ρο γύρο των…