Περιήγηση: Σύνοδος ΝΑΤΟ

Επικαιρότητα
Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία: Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ αποτελεί σταθμό κλιμάκωσης της επιθετικότητας σε βάρος των λαών

Σε ανα­κοί­νω­σή της η Γραμ­μα­τεία της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας για τη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ ανα­φέ­ρει:  Σ «Η Σύνο­δος Κορυφής…

Επικαιρότητα
Μαδρίτη: Μεγάλη αντιΝΑΤΟική κινητοποίηση με την συμμετοχή του ΚΚΕ (VIDEO)

Μεγά­λη αντι­ΝΑ­ΤΟι­κή κινη­το­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα Κυρια­κή στη Μαδρί­τη, μπρο­στά στη Σύνο­δο Κορυ­φής της λυκο­συμ­μα­χί­ας που πραγ­μα­το­ποιεί­ται 29–30 Ιού­νη στην ισπανική…

Ανακοινώσεις
ΕΕΔΥΕ: Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ

Ανα­κοί­νω­ση με την οποία εκφρά­ζει την έντο­νη ανη­συ­χία της για τις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, αλλά και…