Περιήγηση: Τάσος Τσιαπλές

Ματιές στην Επικαιρότητα
Οι πλημμυροπαθείς ψάχνουν το «ψηφιακό κράτος», μήπως το είδε κανείς;

*Του Τάσου Τσια­πλέ, επι­κε­φα­λής του «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Θεσ­σα­λί­ας Η κυβέρ­νη­ση και η απερ­χό­με­νη περι­φε­ρεια­κή αρχή Θεσ­σα­λί­ας, με κάθε ευκαι­ρία μας…

Πολιτική
Κοινή δήλωση υποψήφιων «Λαϊκής Συσπείρωσης» Θεσσαλίας: Να τους «πνίξει» η δίκαιη οργή, με αλληλεγγύη, διεκδίκηση και ψήφο στη «Λαϊκή Συσπείρωση»

«Η οργή και η αγα­νά­κτη­ση για τις μεγά­λες κατα­στρο­φές στις πόλεις και τα χωριά μας δεν πρέ­πει να μεί­νει βουβή,…

Επικαιρότητα
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης από την ναζιστική Ελληνική Αυγή!

Στις 20 Φλε­βά­ρη θα διε­ξα­χθεί η δίκη του επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Θεσ­σα­λί­ας Τάσου Τσια­πλέ, μετά από μήνυ­ση της Μ. Μπίλη,…

Επικαιρότητα
ΕΠ Θεσσαλίας του ΚΚΕ: Για τη μήνυση κατά του Τάσου Τσιαπλέ — Οι κομμουνιστές δεν τρομοκρατούνται

Την κλή­ση σε δίκη, στις 20 Φλε­βά­ρη του 2023, του Τάσου Τσια­πλέ, μέλους της ΕΠ Θεσ­σα­λί­ας και εκλεγ­μέ­νου περι­φε­ρεια­κού συμ­βού­λου με…

Ανακοινώσεις
Δήλωση του Τ. Τσιαπλέ για τον πολυχώρο επιχειρηματικότητας στη Λάρισα

Σε δήλω­σή του ο Τάσος Τσια­πλές, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Θεσ­σα­λί­ας με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» για τον πολυ­χώ­ρο επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας στη Λάρι­σα σημειώνει:…