Περιήγηση: Τεχνολογία

Πολιτική
Ν. Καραθανασόπουλος: Το ΚΚΕ διαφωνεί με τη δαιμονοποίηση της τεχνολογίας και με την ουτοπική προσδοκία ότι οδηγεί αυτόματα στην κοινωνική ευημερία

Στο απο­τρό­παιο έγκλη­μα με θύμα μία γυναί­κα από τα χέρια του πρώ­ην συντρό­φου της ανα­φέρ­θη­κε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ…