Περιήγηση: Τιουμέν (Ρωσία)

Διεθνή
Κάτω τα χέρια απ’ τους κομμουνιστές: Το ΚΚΕ καταδικάζει τις αντικομμουνιστικές διώξεις στην ρωσική πόλη Τιουμέν

Τη βία και την κατα­στο­λή των τοπι­κών αστυ­νο­μι­κών αρχών αντι­με­τώ­πι­σαν κομ­μου­νι­στές στη Ρωσία που επι­χεί­ρη­σαν, στις 7 Νοέμ­βρη, να τιμήσουν…