Περιήγηση: Τουρισμός για όλους

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης σε εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους στον Τουρισμό

Κάλε­σμα αγω­νι­στι­κής συμπό­ρευ­σης απευ­θύ­νει το ΚΚΕ σε όλες και όλους τους εργα­ζό­με­νους στον Του­ρι­σμό, στους μικρούς επαγ­γελ­μα­τί­ες και τους φτωχούς…

Κοινωνία
Ανοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Ολους» — Με «σειρά» οι αιτήσεις συμμετοχής

Ανοι­ξε χτες το βρά­δυ (Δευ­τέ­ρα, 29/06), η πλατ­φόρ­μα για τις δηλώ­σεις συμ­με­το­χής των δικαιού­χων στο πρό­γραμ­μα του Υπουρ­γεί­ου Του­ρι­σμού «Του­ρι­σμός…