Περιήγηση: Το Μαγικό τριαντάφυλλο

Βιβλιοπαρουσιάσεις
«Το Μαγικό τριαντάφυλλο — ένα μυστήριο και μια αλήθεια» της Αρετής Παληού

Παρου­σιά­ζει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το πιο δύσκο­λο και πιο σημα­ντι­κό ταυ­τό­χρο­να είναι να προ­σεγ­γί­σει κανείς την ψυχο­σύν­θε­ση των παι­διών και να…