Περιήγηση: Τρένο

Κοινωνία
Ενα χρόνο μετά το έγκλημα των Τεμπών: Οδηγός τρένου σταματά και κατεβαίνει να ελέγξει αφύλακτη διάβαση για αυτοκίνητα (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα χρό­νο μετά το έγκλη­μα στα Τέμπη,  η κατά­στα­ση στο σιδη­ρό­δρο­μο παρα­μέ­νει απελ­πι­στι­κή επι­κίν­δυ­νη για τη ζωη των πολι­τών. Στην…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δυστύχημα στα Τέμπη: Τα αποτελέσματα της «απελευθέρωσης» που έγινε ιδιωτικοποίηση με κέρδη εκατ. ευρώ!

«Δε λει­τουρ­γεί τίπο­τα, γίνο­νται όλα είναι χει­ρο­κί­νη­τα…» κατήγ­γει­λε ο πρό­ε­δρος των μηχα­νο­δη­γών στην ΕΡΤ. Η καταγ­γε­λία είναι πολύ σοβα­ρή όταν…

Επικαιρότητα
Δράμα: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε τρεις μετανάστες που κοιμόντουσαν στις ράγες

Επι­βα­τι­κή αμα­ξο­στοι­χία που εκτε­λού­σε το δρο­μο­λό­γιο Δρά­μα – Θεσ­σα­λο­νί­κη παρέ­συ­ρε και τραυ­μά­τι­σε θανά­σι­μα τρεις μετα­νά­στες που φέρο­νται να κοι­μό­ντου­σαν πάνω…