Περιήγηση: Τρίτη 31 Οκτωβρίου

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τρίτη 31 Οκτωβρίου

ΕΚΘΕΣΗ Εικα­στι­κή έκθε­ση με έργα ‑ψηφια­κής ανα­τύ­πω­σης- της Ρώσι­κης Πρω­το­πο­ρί­ας Η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Εικα­στι­κών της Τομε­α­κής Οργά­νω­σης Καλ­λι­τε­χνών του ΚΚΕ και η Οργάνωση…