Περιήγηση: Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Επικαιρότητα
48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: «Μπόρα είναι θα περάσει» — Κανονικά θα διεξαχθεί το σημερινό πρόγραμμα

Με μια μικρή καθυ­στέ­ρη­ση λόγω της βρο­χής αλλά με αγω­νι­στι­κή αισιο­δο­ξία, παλ­μό και μαζι­κό­τη­τα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί κανο­νι­κά το σημε­ρι­νό πρόγραμμα…

Επικαιρότητα
48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Με ορμή από τη χθεσινή κοσμοπλημμύρα η πλούσια 2η μέρα των εκδηλώσεων

Από την πρώ­τη μέρα των εκδη­λώ­σε­ων στη Θεσ­σα­λο­νί­κη Με την ορμή που έδω­σε η κοσμο­πλημ­μύ­ρα της πρώ­της μέρας, οι εκδηλώσεις…

Επικαιρότητα
48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ-«ΟΔΗΓΗΤΗ» στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Άνοιξε τις πύλες της η «κόκκινη πολιτεία» — «Κατακλυσμός» από την 1η μέρα

Άνοι­ξε τις πύλες του το 48ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ – «Οδη­γη­τή» στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο «Καρα­τά­σιου» στη Δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη με την πρώτη…

Κοινωνία
48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — “ΟΔΗΓΗΤΗ”: Το Αθλητικό Camp της ΚΝΕ εμπλουτίζεται, αναβαθμίζεται και «γιορτάζει» τα 10 χρόνια του

Με ανα­βαθ­μι­σμέ­νο πρό­γραμ­μα και τη συμ­με­το­χή δεκά­δων αθλη­τών και αθλη­τι­κών σωμα­τεί­ων πραγ­μα­το­ποιεί­ται το 10ο Αθλη­τι­κό Camp, γεγο­νός που απο­τυ­πώ­νει τη…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ στα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ: Ανάσα δύναμης, νεανικού ενθουσιασμού και ελπίδας για τις μάχες που έρχονται

Και η δεύ­τε­ρη μαζι­κό­τα­τη μέρα των εκδη­λώ­σε­ων σημα­το­δο­τεί και επι­σφρα­γί­ζει ότι πλέ­ον το φεστι­βάλ της ΚΝΕ στον Πει­ραιά και στον…

Εκδηλώσεις
47o Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Εκδήλωση για την Κούβα στη Διεθνούπολη την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου

Εκδή­λω­ση-συζή­τη­ση με θέμα «Η Κού­βα δεν είναι μόνη» θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο πλαί­σιο του 47ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή στην Αθή­να την Παρασκευή…