Περιήγηση: Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Επικαιρότητα
Στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας — Θα μιλήσει σε Βελλίδειο και Φεστιβάλ ΚΝΕ

Τρι­ή­με­ρη επί­σκε­ψη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει από την Τετάρ­τη ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, τόσο στο…

Επικαιρότητα
Παρών στο Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή» ο Μίκης Θεοδωράκης, έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και συγκίνηση

Με τους ήχους της Ρωμιο­σύ­νης «υπο­δέ­χτη­κε» το 43ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» τον μεγά­λο μου­σι­κο­συν­θέ­τη Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, στον οποίο ήταν αφιερωμένη…

Εκδηλώσεις
Το πρόγραμμα του 43ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή» στο Πάρκο Τρίτση (21–23 Σεπτέμβρη)

Παρα­τί­θε­ται ανα­λυ­τι­κά το πρό­γραμ­μα των τρι­ή­με­ρων εκδη­λώ­σε­ων του Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή που θα λάβει χώρα 21–23 Σεπτεμ­βρη στο Πάρ­κο “Αντώ­νης Τρί­τσης”.  Πέμπτη…

Εκδηλώσεις
Θεσσαλονίκη: Από σήμερα  μέχρι και το Σάββατο οι εκδηλώσεις του 43ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Αρχί­ζουν αύριο οι εκδη­λώ­σεις του 43ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο «Παύ­λου Μελά» στη Σταυ­ρού­πο­λη, οι οποί­ες θα ολο­κλη­ρω­θούν το Σάβ­βα­το με…