Περιήγηση: Φούρνος μικροκυμάτων

Επικαιρότητα
“Φούρνος” μικροκυμάτων _μύθοι και πραγματικότητα: Τι δείχνουν έρευνες

Μικρο­κύ­μα­τα: Ας θυμη­θού­με καταρ­χήν λίγο φυσι­κή γυμνα­σί­ου: Τα μικρο­κύ­μα­τα είναι περιο­χή των ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κών με μήκος κύμα­τος (_σσ. _ <λ> =από­στα­ση…