Περιήγηση: Φρεγάτα Υδρα

Πολιτική
Νέα εμπλοκή της φρεγάτας «Ύδρα» στις πολεμικές επιχειρήσεις στον Κόλπο του Άντεν

Τη δεύ­τε­ρη εμπλο­κή της στις ευρε­ω­α­τλα­ντι­κές στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα είχε η ελλη­νι­κή φρε­γά­τα «Ύδρα». Σύμ­φω­να με άτυ­πη ενημέρωση…

Πολιτική
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Σε «πραγματικό κίνδυνο» το πλήρωμα της «Ύδρας» για τα «καθήκοντα» του κεφαλαίου

Για ακό­μα πιο βαθιά εμπλο­κή στα σχέ­δια του αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κού άξο­να στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή ετοι­μά­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση, εκθέ­το­ντας τον λαό και…

Επικαιρότητα
Σαλαμίνα: Μεγάλη κινητοποίηση ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο — Να μη λύσει κάβους η φρεγάτα «Ύδρα»

Καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΕΕ! Να μη λύσει κάβους η φρε­γά­τα «Ύδρα»! Κανέ­νας στρα­τιω­τι­κός έξω…