Περιήγηση: 50ό Φεστιβάλ ΚΝΕ

Εκδηλώσεις
50ό Φεστιβάλ ΚΝΕ — “Οδηγητή”: Από το Σκοπευτήριο της Καισαριανής ξεκίνησε το ταξίδι: Γράφουμε Ιστορία, αλλάζουμε τον κόσμο 🎈Το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός! 🎶🎥 ΦΩΤΟ

Από τον ιερό τόπο του Σκο­πευ­τη­ρί­ου στην Και­σα­ρια­νή, εκεί που την 1η Μάη του 1944 εκτε­λέ­στη­καν 200 κομ­μου­νι­στές, το Φεστιβάλ…

Εκδηλώσεις
50ό ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — “ΟΔΗΓΗΤΗ”: Πλούσιες δραστηριότητες για τα παιδιά στο Σκοπευτήριο | ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΙΩΝΗΣ: Τιμάμε τους νεκρούς και την Ιστορία μας — Κρατάμε ψηλά τη σημαία! Με πιο ισχυρό ΚΚΕ

Πλού­σιες ήταν οι δρα­στη­ριό­τη­τες για τα παι­διά όλων των ηλι­κιών στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής που λει­τούρ­γη­σαν από νωρίς το απόγευμα…

Εκδηλώσεις
50ό Φεστιβάλ ΚΝΕ — Οδηγητή: Νέοι ξεναγούνται στην έκθεση — αφιέρωμα στην Πρωτομαγιά του 1944 στο χώρο του Σκοπευτηρίου Καισαριανής _ΦΩΤΟ

Πλή­θος κόσμου έχει γεμί­σει ήδη τον ιστο­ρι­κό χώρο του Σκο­πευ­τη­ρί­ου στην Και­σα­ρια­νή αυτή την ώρα, για τη μεγά­λη πρώ­τη εκδήλωση…

Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις
Ξεκινάει το ταξίδι του 50ού φεστιβάλ ΚΝΕ — “Οδηγητή” Μεγάλη συναυλία — αφιέρωμα στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Κυριακή 28 Απρίλη 🎥 SPOT

Video of 50ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή | Και­σα­ρια­νή «Γρά­φου­με Ιστο­ρία, αλλά­ζου­με τον κόσμο — Το μέλ­λον μας είναι ο σοσια­λι­σμός!». Αυτό…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon