Περιήγηση: Bruno Rodríguez Parrilla

Διεθνή
Η Κούβα δεν ανέχεται παρέμβαση στις εσωτερικές της υποθέσεις, ούτε από τις ΗΠΑ ούτε από κανέναν

Ο Κου­βα­νός ηγέ­της Bruno Rodríguez Parrilla απέρ­ρι­ψε κατη­γο­ρη­μα­τι­κά την επι­θε­τι­κό­τη­τα των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών ενα­ντί­ον της Κού­βας, που «εντα­τι­κο­ποι­ή­θη­κε τα τελευταία…