Περιήγηση: hasta la VICTORIA SIEMPRE

Επικαιρότητα
Αλληλεγγύη στο λαό της χώρας και στην Κουβανική Επανάσταση από 70 Κομμουνιστικά Κόμματα — Η Κούβα θα νικήσει!

Η Κού­βα δεν είναι μόνη της! Μέχρι την Νίκη, Για Πάντα! Μετά τα 30 Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρωτοβουλίας…