Περιήγηση: Vilma Espín

Πρόσωπα
Vilma Espín: η Κουβανή επαναστάτρια, συνεπής μαχήτρια για τη χειραφέτηση των γυναικών στην Κούβα και στον κόσμο

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η βρα­βευ­μέ­νη με το βρα­βείο Λένιν το 1977 Κου­βα­νή επα­να­στά­τρια Vilma Espín γεν­νή­θη­κε στις 7 Απρι­λί­ου 1930 από…