Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άστατος και σήμερα ο καιρός – Με τι καιρό θα ψηφίσουμε την Κυριακή

Στην κεντρι­κή και ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, τη Θρά­κη, τη Θεσ­σα­λία, και τα νησιά του βορεί­ου και ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες με βαθ­μιαία βελτίωση.

Στην υπό­λοι­πη χώρα γενι­κά αίθριος και­ρός και μόνο τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και θα εκδη­λω­θούν στα ορει­νά τοπι­κοί όμβροι.

Η ορα­τό­τη­τα στα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά τις πρω­ι­νές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα δυτι­κά βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 4 και από το από­γευ­μα ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί έως 5 μπο­φόρ. Στα ανα­το­λι­κά θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και από το μεση­μέ­ρι στο Αιγαίο τοπι­κά 6, στα νότια έως 7 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή άνο­δο, κυρί­ως στα δυτι­κά, και θα φθά­σει κατά τόπους στα ηπει­ρω­τι­κά τους 24 με 26 βαθ­μούς και στα νησιά τους 22 με 24 βαθ­μούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Στην κεντρι­κή, την ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και τις μεσημ­βρι­νές — απο­γευ­μα­τι­νές ώρες πιθα­νώς να εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες οπό­τε θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι, στα ορεινά.

Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 25 βαθ­μοί Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία θα είναι 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες οπό­τε θα σημειω­θούν στα ηπει­ρω­τι­κά κυρί­ως ορει­νά της Ηπεί­ρου και της δυτι­κής Στε­ρε­άς, τοπι­κοί όμβροι.

Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 4 και από το από­γευ­μα ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 24 βαθ­μοί Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Στη Θεσ­σα­λία και τις Σπο­ρά­δες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες και εκ νέου τις μεσημ­βρι­νές — απο­γευ­μα­τι­νές ώρες οπό­τε θα σημειω­θούν τοπι­κοί όμβροι και πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες στα ορει­νά. Στα υπό­λοι­πα λίγες νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες τις μεσημ­βρι­νές — απο­γευ­μα­τι­νές ώρες όπου θα σημειω­θούν τοπι­κοί όμβροι, κυρί­ως στα ορεινά.

Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 έως 5 μπο­φόρ στρε­φό­με­νοι πρό­σκαι­ρα στα νότια σε νοτί­ων διευ­θύν­σε­ων με την ίδια ένταση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 26 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στην Κρήτη.

Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 5, στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 24 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και τις μεσημ­βρι­νές — απο­γευ­μα­τι­νές ώρες πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Στα υπό­λοι­πα λίγες πρό­σκαι­ρες νεφώσεις.

Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 5 και στα νότια από το μεση­μέ­ρι 6 τοπι­κά 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 23 βαθ­μούς Κελσίου.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξημένες.

Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 4, στα νότια τοπι­κά έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 24 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Νωρίς το πρωί πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις με ασθε­νείς βρο­χές και γρή­γο­ρη βελ­τί­ω­ση. Εκ νέου αύξη­ση των νεφώ­σε­ων τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες με πιθα­νό­τη­τα να εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι στα βόρεια.

Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 μπο­φόρ στρε­φό­με­νοι πρό­σκαι­ρα τις μεσημ­βρι­νές — απο­γευ­μα­τι­νές ώρες σε νοτί­ων διευ­θύν­σε­ων με την ίδια ένταση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 25 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες, κυρί­ως τις πρω­ι­νές ώρες, με πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών βροχών.

Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 24 βαθ­μούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-05-2023

Στο Ιόνιο, την Ήπει­ρο, τη δυτι­κή Στε­ρεά, την Πελο­πόν­νη­σο και την Κρή­τη λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και κυρί­ως από το από­γευ­μα θα εκδη­λω­θούν τοπι­κές βρο­χές και στο Ιόνιο σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη αρχι­κά γενι­κά αίθριος και­ρός και τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι στα ορεινά.

Στις υπό­λοι­πες περιο­χές αραιές νεφώ­σεις οι οποί­ες στα­δια­κά θα πυκνώσουν.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα δυτι­κά ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπι­κά 8 μπο­φόρ. Στα ανα­το­λι­κά από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μετα­βο­λή και θα φθά­σει κατά τόπους στα ηπει­ρω­τι­κά τους 25 με 26 βαθ­μούς και στα νησιά τους 22 με 24 βαθ­μούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-05-2023

Αρχι­κά στα δυτι­κά, τα κεντρι­κά και τα νότια και βαθ­μιαία στις υπό­λοι­πες περιο­χές νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως στα ηπει­ρω­τι­κά τις μεσημ­βρι­νές — απο­γευ­μα­τι­νές ώρες σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να στα δυτι­κά πιθα­νώς να είναι ισχυρά.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση στα κεντρι­κά και τα βόρεια.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο