Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βαποράκια προστυχιάς…

Αντι­γρά­φου­με από το λογα­ρια­σμό facebook του δια­χει­ρι­στή του Ατέ­χνως Ηρα­κλή Κακαβάνη:

Κατάντια με «κατασκευές» Μανιαδάκικης έμπνευσης

Αυτή η προ­στυ­χιά με την φωτο­γρα­φία με τον οικο­δό­μο μέλος του ΚΚΕ και τη λεζά­ντα «κυκλο­φο­ρεί στο δια­δί­κτυο» είναι το μέτρο για το μπόι του καθενός.

(θα μου πεί­τε, μερι­κοί έχουν ταυ­τί­σει τον ίσκιο τους με το μπόι τους, δίκιο θα ‘χετε)

Η πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση, η κρι­τι­κή, η κομ­μου­νι­στι­κή θέση δεν έχουν καμία σχέ­ση με τέτοια βαπο­ρά­κια προστυχιάς

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο