Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γλυφάδα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε γραφεία ναυτιλιακής

Ένας νεκρός και δύο τραυ­μα­τί­ες είναι, σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός της εισβο­λής και επί­θε­σης με πυρο­βο­λι­σμούς ενός ένο­πλου ατό­μου σε γρα­φεία ναυ­τι­λια­κής εται­ρεί­ας στη Γλυ­φά­δα, νωρίς σήμε­ρα το πρωί.

Οι πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν πως δρά­στης της επί­θε­σης είναι Αιγύ­πτιος, που είχε απολυθεί.

Στο σημείο βρί­σκο­νται ισχυ­ρές δυνά­μεις της Αστυ­νο­μί­ας με άνδρες των ΕΚΑΜ να είναι σε ετοι­μό­τη­τα για μπουν στο κτί­ριο καθώς φέρε­ται να παρα­μέ­νει μέσα στα γρα­φεία επί της οδού Αρτεμισίου.

Παράλ­λη­λα, στο σημείο βρί­σκο­νται ασθε­νο­φό­ρα του ΕΚΑΒ, αλλά και οχή­μα­τα της Πυροσβεστικής.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο