Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Παλεύουμε και διεκδικούμε μαζί με όλο τον εργαζόμενο λαό μέτρα αντιμετώπισης του τεράστιου κόστους ζωής

«Παλεύ­ου­με και διεκ­δι­κού­με μαζί με όλο τον εργα­ζό­με­νο λαό μέτρα αντι­με­τώ­πι­σης του τερά­στιου κόστους ζωής για όλο τον ελλη­νι­κό λαό, με υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας, με αυξή­σεις σε μισθούς και συντά­ξεις, με μεί­ω­ση και κατάρ­γη­ση άμε­σων και έμμε­σων φόρων όπως ο ΦΠΑ στα είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, οι φόροι στην ενέρ­γεια και τα καύ­σι­μα, ο ΕΝΦΙΑ και άλλα που περιέ­χο­νται στη δέσμη προ­τά­σε­ων του ΚΚΕ. Προ­χω­ρά­με μπρο­στά» δήλω­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγμα.

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο