Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση ΤΟ Καλλιτεχνών της ΚΟΑ ΚΚΕ- ΚΝΕ: θέσεις & διεκδικήσεις για την καλλιτεχνική παιδεία

Οι Τομε­α­κές Οργα­νώ­σεις Καλ­λι­τε­χνών της ΚΟΑ του ΚΚΕ & της ΚΝΕ, τη Δευ­τέ­ρα 9 Γενά­ρη 18.30 οργα­νώ­νουν συζή­τη­ση με θέμα: ΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ στην ται­νιο­θή­κη Αθη­νών Ιερά οδός 48 Κεραμεικός.

Θα μιλή­σει η Κέλ­λυ Παπαϊ­ω­άν­νου, μέλος του Τμή­μα­τος Πολι­τι­σμού της ΚΕ του ΚΚΕ

Θα ακο­λου­θή­σουν παρεμ­βά­σεις από το χώρο του πολι­τι­σμού & των σπουδαστών

Συνά­ντη­ση Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ με την ΠΟΘΑ: Να απο­συρ­θεί άμε­σα το κατά­πτυ­στο Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα για τις καλ­λι­τε­χνι­κές σπου­δές (VIDEO – ΦΩΤΟ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο