Συντάκτης ΑΤΕΧΝΩΣ 2020

Επικαιρότητα
Έλληνες ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν ιδρύσει εταιρείες «φαντάσματα» στη Βουλγαρία ‑μπλόκο της ΑΑΔΕ

Σαφά­ρι ‑λένε- ετοι­μά­ζει η ΑΑΔΕ, μετά τη συνερ­γα­σία που ανα­κοι­νώ­θη­κε με την αντί­στοι­χη υπη­ρε­σία της Βουλ­γα­ρί­ας, περι­λαμ­βά­νει μετα­ξύ άλλων και…

Επικαιρότητα
ΤΟ Βιομηχανίας Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ: Η νίκη των εργαζόμενων της “ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ” είναι υπόθεση ολόκληρης της εργατικής τάξης

Την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­ση στον δίκαιο αγώ­να των εργα­ζό­με­νων της «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ» εκφρά­ζει η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Βιο­μη­χα­νί­ας της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ Ευρωβουλή: Ερώτηση για τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ και την χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού

Ερώ­τη­ση για τις παρα­κο­λου­θή­σεις από την ΕΥΠ και την χρή­ση κατα­σκο­πευ­τι­κού λογι­σμι­κού κατέ­θε­σε στην Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του…

Πολιτική
Αλήθειες και ψέματα για τις αιτίες και τα προσχήματα του πόλεμου στην Ουκρανία

Απορ­ρί­πτου­με τα προ­σχή­μα­τα των ιμπε­ρια­λι­στών, δεν δια­λέ­γου­με στρα­τό­πε­δο ληστών. To KKE από την πρώ­τη μέρα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρανία…