Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2024: Μεγάλη πορεία στη Θεσσαλονίκη

Με κατά­θε­ση στε­φά­νων στην συμ­βο­λή των οδών Εγνα­τία και Βενι­ζέ­λου, όπου δια­δρα­μα­τί­στη­καν τα γεγο­νό­τα του Μάη του ‘36, ολο­κλη­ρώ­θη­κε η μεγά­λη πορεία στην Θεσσαλονίκη.

Στε­φά­νια κατέ­θε­σαν μετα­ξύ άλλων: το Παν­κα­πνερ­γα­τι­κό Σωμα­τείο, το ΚΚΕ, η ΚΝΕ, το ΠΑΜΕ, η ΠΟΕΕΠ, η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, η ΕΔΥΕΘ, η ΟΓΕ και δεκά­δες εργα­τι­κά σωμα­τεία και Φοι­τη­τι­κοί Σύλλογοι.

Στην συμ­βο­λή των οδών Τσι­μι­σκή και Βενι­ζέ­λου, οι δια­δη­λω­τές, σχη­μά­τι­σαν ένα κύκλο και ανά­ψαν πυρ­σούς, σημα­το­δο­τώ­ντας ότι από εκεί­νο το σημείο πριν 88 χρό­νια ξεκι­νού­σε η μεγά­λη απερ­για­κή συγκέντρωση.

Νωρί­τε­ρα, όταν η πορεία πέρα­σε έξω από το αμε­ρι­κα­νι­κό προ­ξε­νείο, το κέντρο της πόλης δονή­θη­κε από αντι­ι­μπε­ρι­λι­στι­κά συνθήματα.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο