Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ για την επανάληψη των εχθροπραξιών: Απέρριψε όλες τις προτάσεις

Οι Ταξιαρ­χί­ες αλ Κουντς, η ένο­πλη πτέ­ρυ­γα του παλαι­στι­νια­κού κινή­μα­τος Ισλα­μι­κός Τζι­χάντ, ανα­κοί­νω­σε ότι επι­τέ­θη­κε ενα­ντί­ον ισραη­λι­νών πόλε­ων σήμε­ρα το πρωί, σε απά­ντη­ση “στα εγκλή­μα­τα ενα­ντί­ον του λαού μας”, σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­σή της.

Στο μετα­ξύ η Χαμάς τόνι­σε σε σημε­ρι­νή της ανα­κοί­νω­ση ότι το Ισρα­ήλ φέρει την ευθύ­νη “για την επα­νά­λη­ψη του πολέ­μου και της επι­θε­τι­κό­τη­τας” στη Λωρί­δα της Γάζας, αφού απέρ­ρι­ψε στη διάρ­κεια της νύκτας όλες τις προ­τά­σεις για την απε­λευ­θέ­ρω­ση και άλλων ομήρων.

Τριάντα δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα μετά την εκπνοή της εκεχειρίας

Τριά­ντα δύο Παλαι­στί­νιοι σκο­τώ­θη­καν και δεκά­δες τραυ­μα­τί­σθη­καν από ισραη­λι­νά πλήγ­μα­τα μετά την εκπνοή της εκε­χει­ρί­ας στη Γάζα σήμε­ρα το πρωί, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας της Γάζας Ασράφ αλ-Κίντρεχ, σύμ­φω­να με το λογα­ρια­σμό του υπουρ­γεί­ου στην πλατ­φόρ­μα Telegram.

Λίγο νωρί­τε­ρα ο ίδιος είχε δηλώ­σει πως 14 Παλαι­στί­νιοι σκο­τώ­θη­καν τις δύο πρώ­τες ώρες μετά την εκπνοή της εκε­χει­ρί­ας και πως οι περισ­σό­τε­ροι είναι γυναί­κες και παιδιά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο