Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιράν: Η Τεχεράνη δεν σχεδιάζει άμεσα αντίποινα εναντίον του Ισραήλ

Το Ιράν δεν έχει σχέ­δια να προ­χω­ρή­σει άμε­σα σε αντί­ποι­να ενα­ντί­ον του Ισρα­ήλ, δήλω­σε σήμε­ρα ανώ­τε­ρος Ιρα­νός αξιω­μα­τού­χος στο Reuters, λίγες ώρες αφού πηγές ανέ­φε­ραν ότι το Ισρα­ήλ εξα­πέ­λυ­σε επί­θε­ση ενα­ντί­ον του ιρα­νι­κού εδάφους.

“Η ξένη πηγή του συμ­βά­ντος δεν έχει επι­βε­βαιω­θεί. Δεν έχου­με δεχθεί καμία εξω­τε­ρι­κή επί­θε­ση και η συζή­τη­ση τεί­νει περισ­σό­τε­ρο στη διείσ­δυ­ση παρά στην επί­θε­ση”, επε­σή­μα­νε ο αξιω­μα­τού­χος που θέλη­σε να δια­τη­ρή­σει την ανω­νυ­μία του.

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο