Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός 22/6/2021: Στους 38 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα

Γενι­κά αίθριος και­ρός. Τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα ανα­πτυ­χθούν πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις στα ηπει­ρω­τι­κά και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι ή μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες κυρί­ως στα βόρεια ορει­νά. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα δυτι­κά και τα νότια δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ και στην υπό­λοι­πη χώρα θα είναι μετα­βλη­τοί ασθε­νείς. Η θερ­μο­κρα­σία θα φτά­σει τοπι­κά στα ηπει­ρω­τι­κά τους 37 με 38 βαθ­μούς Κελ­σί­ου ενώ στα νησιά και τα παρα­θα­λάσ­σια θα είναι 3 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με λίγες πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες. Τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες εκ νέου θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι και στα ορει­νά μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 17 έως 35 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος, με πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις στα ηπει­ρω­τι­κά τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες οπό­τε στα ορει­νά είναι πιθα­νόν να εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι ή μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 19 έως 36 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα νησιά και στα παρα­θα­λάσ­σια η μέγι­στη 2 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με τοπι­κές νεφώ­σεις στα ανα­το­λι­κά θαλάσ­σια — παρα­θα­λάσ­σια τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες, όπου θα εκδη­λω­θούν σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, γρή­γο­ρα όμως ο και­ρός θα βελ­τιω­θεί. Τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι και στα ορει­νά πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί 2 με 3 και πρό­σκαι­ρα το μεση­μέ­ρι-από­γευ­μα από νότιες διευ­θύν­σεις 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 20 έως 37 και τοπι­κά 38 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα παρα­θα­λάσ­σια η μέγι­στη 3 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με τοπι­κές νεφώ­σεις τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στις Κυκλά­δες, όπου θα εκδη­λω­θούν σπο­ρα­δι­κοί όμβροι ή καται­γί­δες γρή­γο­ρα όμως ο και­ρός θα βελτιωθεί.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 22 έως 30 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με τοπι­κές νεφώ­σεις τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, όπου θα εκδη­λω­θούν σπο­ρα­δι­κοί όμβροι. Γρή­γο­ρα όμως ο και­ρός θα βελτιωθεί.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 4 και τοπι­κά στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 20 έως 29 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Τις μεσημ­βρι­νές και τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα ανα­πτυ­χθούν πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις και υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα να εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 2 με 3 και πρό­σκαι­ρα το μεση­μέ­ρι-από­γευ­μα νότιοι 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 19 έως 35 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές οπό­τε και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι και μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 2 με 3 μπο­φόρ και πρό­σκαι­ρα το μεση­μέ­ρι-από­γευ­μα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 18 έως 33 βαθ­μούς Κελσίου.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο