Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 22/1/2020: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση ΛΟΤΤΟ Τετάρ­τη 22/1/2020: €400.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση (ΤΕΤΑΡΤΗ 22/1/2020) μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώ­θη­κε κατά τη σημε­ρι­νή δια­λο­γή της 2089ης κλή­ρω­σης του ΛΟΤΤΟ.

Δεί­τε στο atexnos.gr τους τυχε­ρούς αριθ­μούς λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.οο

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο