Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση τζόκερ 30/12/2021: Δείτε LIVE την κλήρωση και πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ  30/12/2021 — Κλή­ρω­ση 2383:  Σε €600.000 του­λά­χι­στον ανέρ­χε­ται το ποσό που διεκ­δι­κούν από­ψε Πέμ­πτη 30/12/2021 οι παί­κτες του ΤΖΟΚΕΡ

Κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2382ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ δεν είχα­με τζακ ποτ, βρέ­θη­κε ένα (1) τυχε­ρό δελ­τίο βρέ­θη­κε στην 1η κατη­γο­ρία (5+1) που κέρ­δι­σε το ποσό των €2.729.449,36.

Δεί­τε LIVE την κλή­ρω­ση και λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε στο Ατέ­χνως τους τυχε­ρούς αριθμούς

  32    12    13    10    24

και αριθ­μός τζό­κερ:  6

 

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο