Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση τζόκερ 7/12/2021: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ  7/12/2021 — Κλή­ρω­ση 2373:  Σε €600.000 του­λά­χι­στον ανέρ­χε­ται το ποσό που διεκ­δι­κούν από­ψε Τρί­τη 7/12/2021 οι παί­κτες του ΤΖΟΚΕΡ  Κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2372ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ δεν είχα­με  τζακ ποτ. Τρία (3) τυχε­ρά δελ­τία βρέ­θη­καν στην 1η κατη­γο­ρία (5+1)  που κέρ­δι­σαν το ποσό των €252.855,68 έκα­στο και από τα οποία ένα (1) φέρει οκτώ (8) επι­τυ­χί­ες στη 2η κατη­γο­ρία (5) όπου η κάθε επι­τυ­χία κερ­δί­ζει από €4.602,84.

Δεί­τε LIVE την κλή­ρω­ση και λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε στο Ατέ­χνως τους τυχε­ρούς αριθμούς

 18    19    10   5    1

και αριθ­μός τζό­κερ:    18

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο