Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

 Μάρθα Κορίτσογλου: Σε ζοφερούς καιρούς πρέπει να έχουμε τους ορίζοντες ανοιχτούς

Με αφορ­μή την έκθε­σή της με τίτλο «Ανοι­χτοί ορί­ζο­ντες» (Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Πει­ραιά – 13 έως 19 Μαρ­τί­ου) Μαρ­τί­ου συζη­τή­σα­με με τη ζωγρά­φο Μάρ­θα Κορί­τσο­γλου για το έργο της, το ρόλο της τέχνης και τη θέση της τέχνης στο σχο­λείο, μιας και η ίδια δού­λε­ψε για 20 χρό­νια στην εκπαί­δευ­ση ως καθη­γή­τρια εικα­στι­κών μαθημάτων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο