Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαύρο στο Mega μετά από σχεδόν 30 χρόνια παρουσίας

Έντε­κα λεπτά μετά τις 2 τα ξημε­ρώ­μα­τα, το Mega στα­μά­τη­σε να εμφα­νί­ζε­ται στους τηλε­ο­πτι­κούς δέκτες. Μετά από σχε­δόν 30 χρό­νια παρου­σί­ας στην ζωή του τόπου το “Μεγά­λο Κανά­λι” στα­μά­τη­σε να ανα­με­τα­δί­δε­ται από την πλατ­φόρ­μα της Digea.

Νωρί­τε­ρα, οι εργα­ζό­με­νοι του σταθ­μού, είχαν απο­φα­σί­σει να απο­χαι­ρε­τή­σουν το κοι­νό του κανα­λιού, προ­βάλ­λο­ντας τρεις από τις πιο επι­τυ­χη­μέ­νες και αγα­πη­μέ­νες σει­ρές: “Τρεις Χάρι­τες”, “Δις Εξα­μαρ­τείν” και “Απα­ρά­δε­κτοι”.

Να σημειω­θεί, βέβαια, πως το Mega θα εκπέ­μπει του­λά­χι­στον μέχρι νεω­τέ­ρας κανο­νι­κά από τις συν­δρο­μη­τι­κές πλατφόρμες.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο