Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με αν ξεκινούν…

Θα σε καρ­τε­ρώ για να ανταμώσουμε
όπως και τότε που μ’ αποχαιρετούσες
αφή­νο­ντας πίσω σου να κοιτάζω
το στο­λι­σμέ­νο σου χαμόγελο
με τα λου­λού­δια που σου πρόσφερα

Θα σ’ αγα­πώ ακόμη
και την και­νούρ­για χρονιά
σου υποσχέθηκα
έχο­ντας ντύ­σει τα όνει­ρα μου
με τη σιω­πή σου

Και έμει­να με το ταξίδι
για ένα όνει­ρο που τελειώνει
σε καθη­με­ρι­νές ανα­χω­ρή­σεις και αποχαιρετισμούς
άλλω­στε αντα­μώ­μα­τα και αναχωρήσεις
και τα δύο με αν ξεκινούν

«ΚΛΕΙΩ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο