Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΩΡΟΥ: Εγερτήριο

Το λάδι στο καντή­λι τους
τελειώνει.
Φεύ­γουν κι αυτοί σαν τους παλιούς
κι αφή­νουν σκόνη.

Κι εμείς; Εμείς κοι­τά­με γύρω
σαν χαμένοι.
Και συνε­χί­ζου­με όπως πριν
δυστυχισμένοι.

Ανα­μο­νή! Κάποιοι υπόσχονται
και πάλι…
Ποιος τη ζωή μας; Ποιος μπορεί
να μεταβάλει;

Κάτι και­νούρ­γιο με παλιό
ανακατεμένο.
Λίγο δεξιό,  λίγο ζερβό,
μαγειρεμένο…

Νέα Ελπί­δα διαλαλούν
ότι προβάλει.
Ξανά στη πλά­τη μας θα παίξουν
πεντοζάλη.

Είμα­στε, εύπι­στοι, αφελείς
ή ‘’βολε­μέ­νοι’’.
Πάντα με πλά­νη, δυστυχείς
και προδομένοι.

Καθέ­νας  μόνος  καλαμιά
στην καταιγίδα.
Πρέ­πει να σπά­σει του μυαλού
η αλυσίδα.

Πρέ­πει να βγού­με όλοι απέναντι
ενωμένοι.
Σαν μια γρο­θιά με μια φωνή
αποφασισμένοι.

Σ’ όλο τον κόσμο να σημάνει
εγερτήριο.
Να πάρει τέλος της ζωής μας
το μαρτύριο.

Μην καρ­τε­ρά­με λύσεις
απ’ το παρασκήνιο.
Διεκ­δι­κού­με να βρεθούμε
στο προσκήνιο.

Μαζί εργά­της, επιστήμονας
κι αγρότης.
Κοι­νός ο στό­χος να αλλάξει
η ανθρωπότης.
D.ARMODOROS

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο