Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΩΡΟΥ: Νέα Οικονομική Θεωρία

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (*)
Του Βαρου­φά­κη ακούσατε
τη νέα θεωρία;
πλού­σιος είν’ όποιος κρατεί
χρό­νο και ησυχία.
Θα ΄χει τη δυνατότητα
ποι­ή­μα­τα να γράφει
και έτσι θα ευφραίνεται
το άδειο του στομάχι.
Για δες που όλοι οι άνεργοι
το πλού­το όλο κατέχουν
κι αυτοί διαμαρτύρονται
ότι ψωμί δεν έχουν.
Πώς δεν ανακαλύψαμε
τον τρό­πο τόσα χρόνια
και τα μαλ­λιά μας άσπρισαν
σαν τα βου­νά με χιόνια;
Πάρε μολύ­βι και χαρτί
μπες στο νεκροταφείο
δυο στί­χοι σου αντιστοιχούν
μ’ ένα χρυσορυχείο.
Είναι απλό και εύκολο
πολύ χρή­μα θα ρέει
που θα περ­νά­με εμείς καλά
κι η χώρα μας θ’ απαλλαγεί
απ’ όλα της τα χρέη.
Γιά­νη έχεις απίστευτες
ιδέ­ες μαγικές
ομο­λο­γώ πως είναι
πρωτοποριακές !!!
D. ARMODOROS
(*) Δήλω­ση Γιά­νη Βαρου­φά­κη στην T.V. 16/3/2015
«Ποιον ορί­ζω εγώ ως πλούσιο;
Τι να σου πώ;
Είναι σαν την ομορφιά.
Ορί­ζε­ται η ομορφιά;
Εγώ θεω­ρώ ότι ο πιο πλού­σιος άνθρω­πος είναι αυτός που έχει αρκε­τό χρό­νο και ησυ­χία αρκε­τή για να μπο­ρεί να σκέ­φτε­ται και να γρά­φει ποίηση».
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο