Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΩΡΟΥ: Τραγωδία στη Μεσόγειο

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Γέμι­σε η μεσόγειος
πτώ­μα­τα Ασιαφρικάνων,
είναι απ’ την παρέμβαση
“σωτή­ρων” μεγιστάνων.

Ξεκί­νη­σαν βομβαρδισμούς
να τους ”ελευ­θε­ρώ­σουν”
και ’’ανθρω­πι­στι­κά’’ ζητούν
να τους αποτελειώσουν.

ΝΑΤΟ, Ε.Ε, Αμερικανοί
κι όλοι της γης ”προ­στά­τες”
υπη­ρε­τούν με σύμπνοια
τους κεφαλαιοκράτες.

Το ίδιο έργο παίζεται
πολ­λές δεκαετίες
με κρο­κο­δεί­λια δάκρυα
τελούν γενοκτονίες.

Εις την υπη­ρε­σία τους
έχουν στρατολογήσει
φασί­στες και υπάνθρωπους
σ’ ανα­το­λή και δύση.

Σε κάποιες χώρες στήνουνε
στυ­γνές δικτατορίες
κι όπου τους εξυπηρετεί
προ­κάτ «τρο­μο­κρα­τί­ες»

Στ’ όνο­μα των τρομοκρατών
τις χώρες αφανίζουν
και πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές
αρπά­ζουν και πλουτίζουν.

Kερ­δί­ζουν οι ιμπεριαλιστές
όταν τους βομβαρδίζουν
κερ­δί­ζουν σαν τους σώζουνε
και όταν τους βυθίζουν.

Κερ­δί­ζουν όταν επαιτούν
ανή­μπο­ροι στο δρόμο
κι όταν που­λούν το σώμα τους
κόντρα σε κάθε νόμο.

Κερ­δί­ζουν άμα έχουνε
πλε­ό­να­σμα εργάτες
κι αυτοί που βρί­σκου­νε δουλειά
ζού­νε με αυταπάτες.

Κερ­δί­ζουν επιβάλλοντας
δου­λειά χωρίς ασφάλεια,
καθ’ ότι βρί­σκε­σαι διαρκώς
σε πλή­ρη επισφάλεια.

Ποντά­ρο­ντας στο φόβο σου
ότι δεν θ’ αντιδράσεις
οι όροι εκμετάλλευσης
παίρ­νου­νε προεκτάσεις.

Άμοι­ρε προλετάριε
έχε στο νου σου κάτι,
τ’ ”αμε­ρι­κά­νι­κο όνειρο”
πάντα ήταν μια απάτη.

Ντό­πιε και ξένε δυστυχή
πολ­λοί σε πλησιάζουν
έχε στο νου, μην το ξεχνάς,
οι κοι­νω­νί­ες πάντοτε
μ’ ανα­τρο­πές αλλάζουν.

D.ARMODOROS

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο