Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μόσχα και Μινσκ υπέγραψαν έγγραφο για την ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία

Οι υπουρ­γοί Άμυ­νας της Ρωσί­ας και της Λευ­κο­ρω­σί­ας υπέ­γρα­ψαν σήμε­ρα έγγρα­φο για την ανά­πτυ­ξη ρωσι­κών τακτι­κών πυρη­νι­κών όπλων στη Λευ­κο­ρω­σία, μετέ­δω­σε το ρωσι­κό κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS.

Εξάλ­λου ρωσι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης μετέ­δω­σαν ότι ο ρώσος υπουρ­γός Άμυ­νας Σερ­γκέι Σοϊ­γκού δήλω­σε πως η Δύση διε­ξά­γει έναν «ακή­ρυ­κτο πόλε­μο» ενα­ντί­ον της Ρωσί­ας και της Λευκορωσίας.

Η Ρωσία και η Λευ­κο­ρω­σία, οι οποί­ες είναι στε­νές σύμ­μα­χοι στη σύγκρου­ση που διε­ξά­γε­ται στην Ουκρα­νία, είχαν συμ­φω­νή­σει νωρί­τε­ρα φέτος να ανα­πτυ­χθεί στη Λευ­κο­ρω­σία μέρος του τακτι­κού πυρη­νι­κού οπλο­στα­σί­ου της Μόσχας.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο