Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντροπή! Κλούβες των ΜΑΤ μπροστά στη γαλλική πρεσβεία…

Ντρο­πή. Κλού­βες ΜΑΤ έχουν παρα­τα­χθεί μπρο­στά από τη Γαλ­λι­κή Πρε­σβεία στην Αθή­να, λίγο πριν ξεκι­νή­σει η κινη­το­ποί­η­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στους Γάλ­λους εργα­ζό­με­νους από το ΠΑΜΕ, σωμα­τεία και φορείς.

Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση είναι αλλη­λέγ­γυα με την κυβέρ­νη­ση Μακρόν.

Οι Έλλη­νες εργα­ζό­με­νοι είναι αλλη­λέγ­γυοι με τους Γάλ­λους εργα­ζό­με­νους, ανα­φέ­ρει το ΠΑΜΕ.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο