Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι αλήθειες της τέχνης του δρόμου

Εκεί ανή­κουν όσα αντι­προ­σω­πεύ­ει ο ίδιος και το κόμ­μα του: Ο ρεα­λι­σμός της υπο­τα­γής, η διγλωσ­σία, ο λαϊ­κι­σμός, η υπο­κρι­σία, η στά­ση υπο­τέ­λειας, η καπη­λεία, ο πολι­τι­κός αμο­ρα­λι­σμός και εν γένει οι σάπιες καπι­τα­λι­στι­κές αξί­ες που υπη­ρε­τούν και υπερασπίζονται.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο