Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο ΣΦΕΑ στηρίζει το αίτημα για απονομή του Νόμπελ στους Κουβανούς Γιατρούς

ΑΠΟΦΑΣΗ του Δ.Σ. του “ΣΦΕΑ 1967–1974”:

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Το Δ.Σ. του “ΣΦΕΑ 1967–1974”, μετά από πρό­τα­ση μελών του, απο­φά­σι­σε τη στή­ρι­ξη της πρό­τα­σης που απευ­θύ­νει η “Ελλη­νι­κή Πρω­το­βου­λία” που ζητά την απο­νο­μή του βρα­βεί­ου Νόμπελ Ειρή­νης 2021 για την Κου­βα­νι­κή Ιατρι­κή Ταξιαρ­χία «Henry Reeve», τους για­τρούς και νοση­λευ­τές που με αφορ­μή και την παν­δη­μία έδω­σαν για άλλη μια φορά παρά­δειγ­μα έμπρα­κτης αλλη­λεγ­γύ­ης και ανθρω­πι­σμού στους λαούς του κόσμου.
Ακρι­βές αντί­γρα­φο από τα πρα­κτι­κά συνε­δρί­α­σης του Δ.Σ. της 9ης /9ουου / 2020.

Για το Δ.Σ. του “ΣΦΕΑ 1967–1974”

sfea

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο